Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報: 2011年3月14日 - 2011年3月20日
Lượt xem: 970
Date: 25/12/12, 2:28 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
天気予報を 読んで 実用的な 日本語を 勉強しましょう。

天気予報 2011年3月14日 - 2011年3月20日

先週 金曜日に 東北地方で 巨大 地震が ありました。

被災地の 宮城県や 岩手県では 今週 雪の 日も ありそうです。

心配です。

今週 東京は 週の 初めと 週末は 暖かいでしょう。

週の 半ばは 気温が 下がり 寒いでしょう。

気温の 差が 激しく なりそうで す。

最低気温は 1度から 8度。

最高気温は 9度から 19度ぐらい でしょう。
Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh