Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報 : 14/11 - 20/11/2011
Lượt xem: 808
Date: 25/12/12, 2:59 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
天気予報 - Vùng Tokyo Ngày 14 đến Ngày 20/11/2011


Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh