Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報 : 2011年11月21日 - 2011年11月27日
Lượt xem: 757
Date: 25/12/12, 3:01 PM
Thảo luận: 1 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
天気予報 : 2011年11月21日 - 2011年11月27日Available to users only
Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 1 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh

Joshua: If you wrote an article about life we'd all reach entlghienment.
0   Spam
(13/12/13 3:57 PM)