Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報 : 05/12/2011
Lượt xem: 745
Date: 25/12/12, 3:04 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
Dự báo thời tiết toàn quốc 05/12/2011

Available to users only
Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh