Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報: 2012年5月27日 - 2012年5月21日
Lượt xem: 786
Date: 02/01/13, 1:38 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
天気予報: 2012年5月27日 - 2012年5月21日

Khu vực Tokyo

Từ mới

金環日食(きんかんにっしょく) : Nhật thực bán phần

皆既日食(かいきにっしょく) : Nhật thực toàn phần

肌寒い(はださむい) : Se lạnh

太平洋(たいへいよう) 沿岸(えんがん): Bờ biển Thái Bình Dương
Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh