Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Dự Báo Thời Tiết

天気予報: 2012年10月15日 - 2012年10月21日
Lượt xem: 871
Date: 02/01/13, 1:41 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
天気予報: 2012年10月15日 - 2012年10月21日

Khu vực Tokyo
Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh