Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nghe Hiểu » Nghe Tin Tức Nhật

Bản Tin Số 19
Lượt xem: 564
Date: 03/01/13, 4:41 PM
Thảo luận: 0 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
日本と タイの洪水: Lũ Ở Thái Và Ở Nhật


Phần Dịch


Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 0 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh