Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Học & Chơi » Học Tiếng Nhật Qua Game

Game Nhận Dạng Chữ Cái
Lượt xem: 14082
Date: 08/03/13, 2:55 PM
Thảo luận: 13 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px
Click options để chọn hệ chữ cái.


 

 

Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 13 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh

nhatkhanhutc: ;(
0   Spam
(23/11/16 8:33 PM)  

nhatkhanhutc: )
0   Spam
(23/11/16 8:33 PM)  

nhatkhanhutc: angry < wink
0   Spam
(23/11/16 8:32 PM)  

nhatkhanhutc: angry
0   Spam
(23/11/16 8:32 PM)  

nhatkhanhutc: wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink vvv winkwink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink vvv wink
0   Spam
(09/11/16 8:34 PM)  

nhatkhanhutc: wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink vvv wink
+1   Spam
(09/11/16 8:28 PM)  

nhatkhanhutc: wink
0   Spam
(09/11/16 8:27 PM)  

nhatkhanhutc: smile
0   Spam
(09/11/16 8:27 PM)  

nhatkhanhutc: )
0   Spam
(09/11/16 8:27 PM)  

nhatkhanhutc: > wink
0   Spam
(09/11/16 8:27 PM)  

1-10 11-13