Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nhập Môn Tiếng Nhật » Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Cách Viết Bảng Chữ Cái Hiragana
Lượt xem: 15050
Date: 07/12/12, 3:21 PM
Thảo luận: 16 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px

hiragana aiueo cach viet bang chu cai hiragana aiueo Aiueo a i u e o cach doc cach viet A I U E O : XEM CÁCH VIẾT Cách viết chữ hiragana ひらがな あ、い、う、え、おhiragana aiueo cach viet bang chu cai hiragana aiueo Aiueo a i u e o cach doc cach viet A I U E O : XEM CÁCH VIẾT Cách viết chữ hiragana ひらがな あ、い、う、え、おhiragana aiueo cach viet bang chu cai hiragana aiueo Aiueo a i u e o cach doc cach viet A I U E O : XEM CÁCH VIẾT Cách viết chữ hiragana ひらがな あ、い、う、え、おhiragana aiueo cach viet bang chu cai hiragana aiueo Aiueo a i u e o cach doc cach viet A I U E O : XEM CÁCH VIẾT Cách viết chữ hiragana ひらがな あ、い、う、え、おhiragana aiueo cach viet bang chu cai hiragana aiueo Aiueo a i u e o cach doc cach viet A I U E O : XEM CÁCH VIẾT Cách viết chữ hiragana ひらがな あ、い、う、え、お

tieng nhat kaki ku ke ko KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT ka ki ku ke ko hira kakikukeko cach hoc chu ka ki ku ke ko Cách viết chữ hiragana ひらがな か、き、く、け、こtieng nhat kaki ku ke ko KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT ka ki ku ke ko hira kakikukeko cach hoc chu ka ki ku ke ko Cách viết chữ hiragana ひらがな か、き、く、け、こtieng nhat kaki ku ke ko KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT ka ki ku ke ko hira kakikukeko cach hoc chu ka ki ku ke ko Cách viết chữ hiragana ひらがな か、き、く、け、こtieng nhat kaki ku ke ko KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT ka ki ku ke ko hira kakikukeko cach hoc chu ka ki ku ke ko Cách viết chữ hiragana ひらがな か、き、く、け、こtieng nhat kaki ku ke ko KA KI KU KE KO : XEM CÁCH VIẾT ka ki ku ke ko hira kakikukeko cach hoc chu ka ki ku ke ko Cách viết chữ hiragana ひらがな か、き、く、け、こ

SA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT Sa shi su se so hiragana hira sashisuseso bang chu cai tieng nhat hiragana Cách viết chữ hiragana ひらがな さ、し、す、せ、そSA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT Sa shi su se so hiragana hira sashisuseso bang chu cai tieng nhat hiragana Cách viết chữ hiragana ひらがな さ、し、す、せ、そSA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT Sa shi su se so hiragana hira sashisuseso bang chu cai tieng nhat hiragana Cách viết chữ hiragana ひらがな さ、し、す、せ、そSA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT Sa shi su se so hiragana hira sashisuseso bang chu cai tieng nhat hiragana Cách viết chữ hiragana ひらがな さ、し、す、せ、そSA  SHI SU SE SO : XEM CÁCH VIẾT Sa shi su se so hiragana hira sashisuseso bang chu cai tieng nhat hiragana Cách viết chữ hiragana ひらがな さ、し、す、せ、そ

%tag Learn how to write Hiragana ta,chi,tsu,te,to| Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Hiragana ta,chi,tsu,te,to| Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Hiragana ta,chi,tsu,te,to| Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Hiragana ta,chi,tsu,te,to| Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Hiragana ta,chi,tsu,te,to| Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write Hiragana na,ni,nu,ne,no | Alphabet japanese lessions%tag Learn how to write Hiragana na,ni,nu,ne,no | Alphabet japanese lessions%tag Learn how to write Hiragana na,ni,nu,ne,no | Alphabet japanese lessions%tag Learn how to write Hiragana na,ni,nu,ne,no | Alphabet japanese lessions%tag Learn how to write Hiragana na,ni,nu,ne,no | Alphabet japanese lessions

%tag Learn how to write Hiragana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lession

%tag Learn how to write Hiragana ma,mi,mu,me,mo | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ma,mi,mu,me,mo | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ma,mi,mu,me,mo | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ma,mi,mu,me,mo | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ma,mi,mu,me,mo | Japanese Alphabet lessions

%tag Learn how to write Hiragana ya,yu,yo| Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ya,yu,yo| Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Hiragana ya,yu,yo| Japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write Hiragana ra,ri,ru,re,ro | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ra,ri,ru,re,ro | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ra,ri,ru,re,ro | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ra,ri,ru,re,ro | Japanese Alphabet Lession%tag Learn how to write Hiragana ra,ri,ru,re,ro | Japanese Alphabet Lession

%tag Learn how to write Hiragana wa,o,n | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Hiragana wa,o,n | Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write Hiragana wa,o,n | Japanese Alphabet Lessions

Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 16 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh

ngocmai25494: ghi dễ mak, học bảng dễ , quan trọng kanji ấy :v
0   Spam
(03/07/17 8:31 AM)  

vananh_gaucon: dòm cách viết ở đây với học theo video thầy đẹp trai trên mạng í. vui. biggrin
0   Spam
(29/03/16 4:21 PM)  

nun: khó hay dễ tùy theo tâm lý mỗi ng thôi ạ , hoc mà vui vẻ thi thấy dễ tiếp thụ và nhanh lắm ! biggrin
0   Spam
(07/03/16 4:39 PM)  

mongthanh962868: cho em hỏi, hôm trước coi trên youtube có cô giáo nói viết phải đối xứng mà sao em thấy ở trên hk có vụ đó
0   Spam
(14/07/15 7:29 PM)  

thinhxm: cũng khó thật,phải cố gắng thôi
0   Spam
(08/04/15 6:38 PM)  

thinhxm: nhìn hoa hết mắt thế này
0   Spam
(08/04/15 6:38 PM)  

ngongiohaidang: chữ ka khó thiệt
0   Spam
(26/10/14 12:11 PM)  

vincphai: Đã thay nội dung theo cách viết khác
0   Spam
(26/12/13 10:10 AM)  

cactus: Anh chị nào học kaizen yoshida school ko hề .... cho e xin ít kinh nghiệm
biggrin biggrin biggrin biggrin
0   Spam
(08/11/13 8:13 PM)  

xuka: Thường thì người mới học TN lúc đầu thấy dễ, dần dần mới thấy khó.
0   Spam
(12/06/13 11:24 AM)  

congsonsand: bạn làm mình cụt hứng quá sad cry
0   Spam
(10/01/15 11:45 AM)  

1-10 11-15