Học Tiếng Nhật Online » Khu Vực Nhập Môn Tiếng Nhật » Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Cách Viết Bảng Chữ Katakana
Lượt xem: 3617
Date: 08/12/12, 3:41 PM
Thảo luận: 2 ý kiến
Banner 300x100px
Banner 300x100px

%tag Learn how to write Katakana a,i,u,e,o | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana a,i,u,e,o | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana a,i,u,e,o | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana a,i,u,e,o | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana a,i,u,e,o | Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write Katakana ka,ki,ku,ke,ko | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ka,ki,ku,ke,ko | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ka,ki,ku,ke,ko | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ka,ki,ku,ke,ko | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ka,ki,ku,ke,ko | Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write Katakana sa,shi,su,se,so | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana sa,shi,su,se,so | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana sa,shi,su,se,so | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana sa,shi,su,se,so | Japanese Alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana sa,shi,su,se,so | Japanese Alphabet lessions

%tag Learn how to write Katakana ta,chi,tsu,te,to | japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana ta,chi,tsu,te,to | japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana ta,chi,tsu,te,to | japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana ta,chi,tsu,te,to | japanese alphabet lessions%tag Learn how to write Katakana ta,chi,tsu,te,to | japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write Katakana na,ni,nu,ne,no | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana na,ni,nu,ne,no | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana na,ni,nu,ne,no | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana na,ni,nu,ne,no | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana na,ni,nu,ne,no | Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write Katakana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lessions%tag Learn how to write Katakana ha,hi,fu,he,ho | Japanese Alphabet Lessions

%tag Learn how to write katakana ma,mi,mu,me,mo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ma,mi,mu,me,mo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ma,mi,mu,me,mo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ma,mi,mu,me,mo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ma,mi,mu,me,mo | Japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write katakana ya,yu,yo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ya,yu,yo | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ya,yu,yo | Japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write katakana ra,ri,ru,re,ro | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ra,ri,ru,re,ro | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ra,ri,ru,re,ro | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ra,ri,ru,re,ro | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana ra,ri,ru,re,ro | Japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write katakana wa,o,n | Japanese alphabet lessions%tag Learn how to write katakana wa,o,n | Japanese alphabet lessions

%tag Learn how to write katakana wa,o,n | Japanese alphabet lessions

Từ khóa tìm kiếm

Bài học cùng danh mục
Thảo luận, chia sẻ cùng mọi ngườiĐã có 2 ý kiến về bài học này
Ý Kiến Của Bạn Là Động Lực Của Chúng Tôi

| Đăng Ký | |

Học tiếng nhật qua hình ảnh

congchualamhue: nhin hoa het ca mat chang muon hoc
0   Spam
(09/04/15 8:20 PM)  

tapbui07: Học đi để sau này nhìn tiền hoa cả mắt chả muốn đếm biggrin
0   Spam
(17/04/15 7:28 PM)